Jdi na obsah Jdi na menu
 


sjezdovka č.1-malý vlek sjezdovka č.2-velký vlek,pouze část po les sjezdovka č.2-velký vlek,celá sjezdovka sjezdovka č.3-louka kolem statku u Hovořáků
mimo provoz mimo provoz mimo provoz mimo provoz
  nedostatek sněhu nedostatek sněhu nedostatek sněhu

        I. Lyžařský vlek  "malý"  02952-P KV 400-1-L

            - dopravní rychlost 2,26 m/s 

            - přepravní kapacita max. 685 osob / hod.

            - délka trasy 282 m 

            - výškový rozdíl 66 m

            - šikmá délka 261 m 

            - nástupní stanice ve 456 m 

            - výstupní stanice ve 522 m 

            - stupeň obtížnosti: červená 

 

         II. Lyžařský vlek  "velký" TLV 12

              - dopravní rychlost 2,5 m/s

              - přepravní kapacita max. 350 osob / hod.

              - délka trasy 745 / 720 m

              - výškový rozdíl 183,5 m

              - šikmá délka 715 m 

              - nástupní stanice v 477 m 

              - výstupní stanice č. 1 v 620 m 

              - výstupní stanice č. 2 v 660 m 

              - stupeň obtížnosti: černá, červená, modrá

 

- bufet v chatě - teplé a studené nápoje, točené pivo, alko, nealko, cukrovinky

   ( PROVOZ BUFETU MŮŽE BÝT OMEZEN )

- od horního výstupu ideální stopy pro běžkaře

 

Ceník


Dospělí:                                                     Děti do 12 let:
Dopolední lyžování: 150.-Kč               Dopolední lyžování: 90.-Kč
Odpolední lyžování: 150.-Kč              Odpolední lyžování: 90Kč
Celodenní lyžování: 260.-Kč              Celodenní lyžování:160.-Kč

 

Provozní doba vleků:    sobota a neděle 8.30-16.30   v případě většího zájmu možno i přes týden po telefonické domluvě.tel.603805608.Dále zajistíme instruktora lyžování pro vaše děti.

Parkování

Pro návštěvníky jsou vyhrazena dvě parkoviště zdarma, a to hned vedle areálu s kapacitou cca 10 míst, další parkoviště s kapacitou ca 50 míst je 400m od areálu u hlavní cesty z Valašské Polanky do Lidečka.

 

 

Pokyny pro užívání sjezdových tratí

 1. JÍZDA NA SJEZDOVÝCH TRATÍCH JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ 

 

 2. VZÁJEMNÝ OHLED

     Všichni lyžaři a snowboardisté se musí na sjezdové trati chovat tak, 

     aby neohrožovali ostatní svým chováním ani svou výzbrojí a výstrojí. 

 

 3. KONTROLA RYCHLOSTI A CHOVÁNÍ

     Rychlost jízdy a chování na trati musí odpovídat osobním 

     schopnostem a obecným podmínkám jako je počasí, sněhové

     poměry, hustota lyžařského provozu apod. 

 

 4. VOLBA SMĚRU JÍZDY

     Lyžaři a snowboardisté, kteří jsou nahoře na trati, jsou v postavení, které jim

     umožňuje přehled a proto si mohou určit směr jízdy. Směr musí volit tak, aby

     neohrožovali ostatní.

 

 5. PŘEDJÍŽDĚNÍ

     Každý může být předjížděn shora, zprava i zleva, avšak pouze v přiměřené

     vzdálenosti. Nikdo nesmí být omezován ve svobodě pohybu.

 

 6. ZAHÁJENÍ JÍZDY A KŘÍŽENÍ

     Při zahájení jízdy, nebo při křížení tratí se každý musí vizuálně  přesvědčit, že trať je

     nad ním i pod ním volná dříve, než začne sjíždět. 

 7. ZASTAVENÍ

     Je nebezpečné zastavovat v úzkých nebo nebezpečných místech tratě. Po pádu musí

     být trať opět co nejrychleji uvolněna.

 

 8. POHYB BEZ LYŽÍ

     Pohyb pěšky nahoru i dolů je zásadně na okraji tratě. Chodec nesmí ohrožovat

     ostatní ani svým vybavením, ani svým tělem.

 

 9. POMOC

     Při nehodě musí každý účastník nebo svědek poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit

     úraz pracovníkům lyžařského areálu.

 

10. PŘÍSNÝ ZÁKAZ JÍZDY MIMO SJEZDOVOU TRAŤ

 

 

 

 Zásady používání vleku 

 

 1. Jízda na vlastní nebezpečí.

 

 2. Zákaz vstupu na sjezdové tratě bez platného lístku na vlek.

 

 3. Nástup a výstup provádějte pouze na místech k tomu určených.

 

 4. Pro čekání na kotvu u nástupní stanice použijte vymezeného prostoru.

 

 5. Při nástupu držte lyžařské hole v jedné ruce, volnou rukou se držte během jízdy 

 

     teleskopu.

 

 6. Během jízdy na vleku nevybočujte ze směru jízdy.

 

 7. Při pádu na vleku okamžitě uvolněte teleskop a opusťte trať.

 

 8. Opětný nástup proveďte v nástupní stanici, nikoliv v místě pádu.

 

 9. Zákaz uchopení závěsu na trati mimo nástupiště, křižování stopy či jízdy na závěsu 

 

     mimo stopu. Toto chování vede k častému shození tažného lana z náběžných kladek.

 

10. V případě poškození vleku bude provozovatel uplatňovat u této osoby ušlý zisk

     a náklady spojené s opravou zařízení + bude volána POLICIE ČR.

11. V případě nebezpečí použijte k zastavení vleku červené tlačítko STOP.

12. Opětné spuštění vleku může provést jen pověřená obsluha vleku.

13. Na vleku je zakázaná jízda osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných

     a psychotropních látek.

14. Na vleku je zákaz převážení dětí před sebou na lyžích, na zádech, v závěsu na laně

     a tažení saní.

15. Lyžaři jsou povinni respektovat pokyny obsluhy lyžařského vleku.

16. Osoba porušující přepravní řád lyžařského vleku bude z přepravy okamžitě vyloučena bez náhrady jízdného.